Jen tiuj informoj, kiuj facile, rapide kaj bone estas haveblaj el la interreto
per la paĝo "http://gvidilo.org/"
[stato de 2007\01\29]:
 

Slipo N°30 : MB - Internacia Esperanto-Muzeo

Hofburg, AT-1010 Wien
Adreso : Vieno
Auxstrio - Euxropo
Telefono / Fakso : T: (01) 53 55 145
TTT-ejo : http://wien.info/article.asp?Idarticle=3036
Retadreso : Herbert.Meyer@onb.ac.at
Kompletigeblaj informoj : 10h00-16h00 lunde kaj vendrede - 10h00-18h00 merkrede escepte de festotagoj - Ne respondas al turismaj petoj 


Slipo N°31 : MB - Internacia Esperanto-MuzeoElektronika katalogo TROVANTO

Hofburg, AT-1010 Wien
Adreso : Vieno
Auxstrio - Euxropo
TTT-ejo : http://www.onb.ac.at/sammlungen/plansprachen/index.htm


Slipo N°45 : MB - Esperanto-Fondajxo KortrijkSekcio de la Urba Publika Biblioteko

Leiestraat 30, BE-8500 Kortrijk
Adreso : Kortejko (West-Vlaanderen)
Belgio - Euxropo
Telefono / Fakso : F: (056) 20 50 87
Retadreso : fam.rau@tiscali.be - piet.glorieux@ping.be
Kompletigeblaj informoj : legxe protektata kolekto kun proksimume po 10000 libroj kaj
jar kolektoj de revuoj - Vizitebla la unuan jxauxdon de la monato 


Slipo N°92 : MB - Biblioteko Montagu C.ButlerSekcio de Esperanto-Asocio de Britio

Wedgwood Memorial College en Barlaston - Korespondadresso : Mill Farm House, Woobrige, Suffolk IP13 7EA
Adreso : Stoke-on-Trent (Staffordshire, Anglio)
Britio - Euxropo
Telefono / Fakso : T + F: (01728) 628 212
TTT-ejo : www.biblbut.org
Retadreso : ancient@whsmithnet.co.uk
Kompletigeblaj informoj : 10 000 libroj, nenombreblaj jarkolektoj de revuoj, arkivo
foto kaj dokumento 1 000 eroj prunteblaj en aparta kolekto. Kolekto vizitebla post sinanonco al la E-Domo.
Kutime eblas tranokti en aux apud la kolegio 


Slipo N°118 : MB - Esperanto-Kolekto

p/a Jifi Pistora, Mestské muzeum v Ceske Trebova, Staré Nam. 78, CZ-560-02 Ceska Trebova
Adreso : Ceska Trebova
Cxehxio - Euxropo


Slipo N°158 : MB - Muzeo Jean Lurcat

Kastelo-Grésillon ( Chateau-Grésillon )
Adreso : Angers (49 - Maine-et-Loire)
Francio - Euxropo
Kompletigeblaj informoj : Tapeto la ""Kanto de l'Mondo" - Esperantlingva-prospekto havebla cxe
Kastelo-Grésillon ( Vidu Baugé )" 


Slipo N°164 : MB - Esperanto-Biblioteko de la Couserans kaj Pireneoj

Balagueres, FR-09800 Balagué
Adreso : Balagueres (09 - Ariège)
Francio - Euxropo
Telefono / Fakso : T + F: (33) (0)5 61 04 70 66
TTT-ejo : http://www.ccfr.bnf.fr/m/bcd_visu/bibdetail.html?numnotice=9436
Retadreso : chlavarenne@freesurf.fr
Kompletigeblaj informoj : Malfermo : marde gxis vendrede : 9h00-12h00 kaj rendevuo - Fermo : 15 Julio gxis 1 Septembro - Kondicxaro de aliro : cxiuj publikoj


Slipo N°167 : MB - Muzeo Oppidum d\'Ensérune

34440 Nissan-lez-Ensérune
Adreso : Béziers (34 - Hérault)
Francio - Euxropo
Telefono / Fakso : 33.(0)4.67.37.01.23 / 33.(0)4.67.37.27.29
Retadreso : info@oppidumdenserune.com
Kompletigeblaj informoj : Lunde posttagmeze, vizitoj Esperantlingve 


Slipo N°169 : MB - Mediatoteko de la Urbo

Boulevard Lamarck, FR-18000 Bourges
Adreso : Bourges (18 - Cher)
Francio - Euxropo
Telefono / Fakso : T: (33) (0)248 23 22 50 - F: (33) (0)3 48 24 50 64
Retadreso : mediatheque@ville.bourges.fr
Kompletigeblaj informoj : Pluraj libroj en kaj pri Esperanto


Slipo N°184 : MB - Nacia Esperanto-Muzeo


Adreso : Gray (70 - Haute-Saône)
Francio - Euxropo
TTT-ejo : www.ville-gray.fr/tour7.htm
Kompletigeblaj informoj : Komentaj kaj gvidaj vizitoj cxiuj merkredoj kaj sabatoj, 14-a gxis 17-a
- Pri rendevuo T: (33) (0)3 84 67 06 80 / 03 84 75 36 51 / 06 21 51 38 69 / 06 79 08 74 96 - Escepte Decembre kaj Januare 


Slipo N°206 : MB - Domo de Nicéphore Niepce


Adreso : Saint-Loup de Varennes (71 - Saône-et Loire)
Francio - Euxropo
TTT-ejo : http://www.niepce.com
Kompletigeblaj informoj : Cxiutage inter la 20a de Majo kaj
Oktobro - Esperantlingva flugfolio 


Slipo N°207 : MB - Urba Biblioteko


Adreso : Saint-Omer (62 - Pas-de-Calais)
Francio - Euxropo
Kompletigeblaj informoj : 2 000 libroj en kaj pri Esperanto 


Slipo N°216 : MB - Monda Centro por la Paco

Place Monseigneur Ginisty, FR-55100 Verdun
Adreso : Verdun (55 - Meuse)
Francio - Euxropo
Kompletigeblaj informoj : Apud la Katedralo - Esperantlingva-prospekto havebla por 1 IKR cxe : S-ro François-Xavier Gilbert, 33 rue Louvière, FR-55190 Void-Vacon


Slipo N°226 : MB - Germana Esperanto-Biblioteko

Torhaus, Gmünder-Str. 9, DE-73430 Aalen
Adreso : Aalen (Baden-Württemberg)
Germanio - Euxropo
Telefono / Fakso : T + F: (07361) 880216
TTT-ejo : www.espbib.de.nr
Retadreso : esperanto-bibliothek@gmx.de
Kompletigeblaj informoj : Pli ol 41000 eroj. Vizitantoj prefere nur pro scienca neceso 


Slipo N°229 : MB - Fritz-Hüsser-Instituto

Ostwall 64, DE-44122 Dortmund
Adreso : Dortmund (Nordhein-Westfalen)
Germanio - Euxropo
Kompletigeblaj informoj : Pli ol 700 libroj en aux pri Esperanto 400 afisxoj, fotoj, flagoj kaj dokumentoj pri la uzo de Esperanto 


Slipo N°261 : MB - Hispana Esperanto-Muzeo

p/a S-ino Teresa Massana Rafols - Strato Zamenhof 12, ES-08739 Sant Pau d' Ordal
Adreso : Sant Pau d'Ordal (Barcelono)
Hispanio - Euxropo
Telefono / Fakso : T: 93 899 30 03
Retadreso : rafcarcar@eresmas.net
Kompletigeblaj informoj : 8 400 libroj kaj 12 315 jarkolektojn de 2 485 periodajxoj 


Slipo N°266 : MB - Esperanto-Kolekto Fajszi

Molmar u. 11, HU-1056 Budapest
Adreso : Budapesxto
Hungario - Euxropo
Telefono / Fakso : T: (1) 318 24 50
TTT-ejo : www.oik.hu
Kompletigeblaj informoj : 11 292 libroj kaj dokumentoj + insignoj, flagoj, fotoj, afisxoj, ktp 


Slipo N°267 : MB - Nacia Biblioteko de Alilanda Literaturo


Adreso : Budapesxto
Hungario - Euxropo
Kompletigeblaj informoj : 40 000 Esperanto-Dokumentoj elireblaj al publiko - Vidu la katalogon TTT-ejo


Slipo N°293 : MB - Nacia Esperanto-Biblioteko kaj Arkivo

Via Sforza 3, IT-54100 Massa
Adreso : Massa (Toscana)
Italio - Euxropo
Kompletigeblaj informoj : Biblioteko de Itala E-Federacio - 7 250 volumoj apartenas al la Sxtata Arkivo de Massa kaj alireblas por la publiko 


Slipo N°301 : MB - Biblioteko de Japana Esperanto-Instituto

Waseda-mati 12-3, Sinzyuku-ku, Tôkyô-to, 162-0042
Adreso : Tokio (Tiba-ken)
Japanio - Azio
Telefono / Fakso : T: (03) 3203-4581 - F: (03) 3203-4582
TTT-ejo : www2s.biglobe.ne.jp/~jei/hp/esp.htm
Retadreso : jei@mre.biglobe.ne.jp
Kompletigeblaj informoj : 20 000 libroj


Slipo N°350 : MB - Esperanta-Biblioteko de Eo-Societo La Profreso

Str. Gorce Petrov 54 a, MK-7500 Prilip
Adreso : Prilep
Makedonio - Euxropo
Retadreso : prilepesperanto@sperantoLand.org
Kompletigeblaj informoj : Malfermita cxiu-sabate de 14h-18h 


Slipo N°351 : MB - Esperanta-Muzeo

Str. Gorce Petrov 54 a, MK-7500 Prilip
Adreso : Prilep
Makedonio - Euxropo
Retadreso : prilepesperanto@sperantoLand.org
Kompletigeblaj informoj : Malfermita cxiu-sabate de 14h-18h 


Slipo N°390 : MB - Internacia Esperanto-Instituto-Muzeo

Riouwstraat 172, NL-2585 HW 'S Den Haag
Adreso : Den Haag (Zuid-Holland)
Nederlando - Euxropo
Telefono / Fakso : T: (070) 355 6677 - F: (070) 358 4422
TTT-ejo : http://www.recreatie.nl/suggestie.asp?hs=800862
Retadreso : iei001@tiscali.nl
 


Slipo N°395 : MB - BHHBiblioteko Hector Holder

En la domo de UEA - Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam
Adreso : Roterdamo (Zuid-Holland)
Nederlando - Euxropo
TTT-ejo : www.uea.org/klu/biblioteko.html - www.uea.org/dokumentoj/bhh/reta_muzeo.html
Retadreso : biblioteko@co.uea.org
Kompletigeblaj informoj : 20 000 bibliografiaj unuoj, kaj krome ampleksa kolekto de periodajxoj, foto-arkivo, son-dateniloj kaj aliaj kolektadoj. La materialon oni rajtas uzi nur surloke ( laux interkonsento ) aux mendante fotokopiojn 


Slipo N°413 : MB - Biblioteko de Pakistana Esperanto-Asocio

Esperanto Markaz, Chowk Shahadan,P.O. Kesto 555 Multan
Adreso : Multan
Pakistano - Azio
Telefono / Fakso : T: 061 561107, 548779
Retadreso : pakesa@hotmail.com
Kompletigeblaj informoj : 1 000 libroj kaj diversaj revuoj 


Slipo N°488 : MB - Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia

C.P. 5038, CH-2305 La Chaux de Fonds - Stratadr. : rue du Progrès 33
Adreso : Cxauxdefono (Neuchâtel)
Svislando - Euxropo
Telefono / Fakso : "T: (032) 967 68 31, (032) 967 68 545 (CDELI rekte - F: (032) 967 68 29 (indiku ""por CDELI
Kompletigeblaj informoj : Vizitontoj antauxe nepre kontaktu la arkiviston cxe lia privata T: (032) 926 52 32 


Slipo N°509 : MB - Biblioteko de Odesa Nacia Universitato

Preobrajenskaja 24
Adreso : Odeso
Ukrainio - Euxropo
Kompletigeblaj informoj : Libroj en Esperanto, krom nacilingvaj pri Esperanto, nur por studentoj kaj lektoroj de ONU 


Slipo N°521 : MB - Internacia Muzeo de la Paco kaj de la SolidarecoSpeciala sekcio pri Esperanto

PO Box 76, UZ- 703000 Samarkand
Adreso : Samarkando
Uzbekio - Azio
Telefono / Fakso : T. kaj F.: +998 (662) 33 17 53
TTT-ejo : http://www.civilsoc.org/nisorg/uzbek/pracemsm.html - http://peace.museum.com - peacetur.freene
Retadreso : imp86@yahoo.com - imps@rol.uz
Kompletigeblaj informoj : 20 000 erojn (libroj, artajxoj, memorajxoj el 100 landoj


Slipo N°553 : MB - Urba Biblioteko Armand Salacrou

17 rue Jules Lecesne 76600 LE HAVRE ( Urba centro )
Adreso : Havro (76 - Seine Maritime)
Francio - Euxropo
Telefono / Fakso : 00-33-(0)2.32.74.07.40 / 00-33-(0)2.32.74.07.50
TTT-ejo : http://www.ville-lehavre.fr
Retadreso : biblio@ville-lehavre.fr
Kompletigeblaj informoj : kelkaj libroj en Esperanto ( unua etagxo )


Slipo N°569 : MB - Musée de la Marine de Seine / Muzeo pri la Sejna navigado

Avenue Winston Churchill
Adreso : Caudebec-en-Caux (76 - Seine Maritime)
Francio - Euxropo
Telefono / Fakso : (33)-(0)2.35.95.90.13 / (33)-(0)2.35.95.90.26
Retadreso : musee-marine@caudebec-en-caux.com
Kompletigeblaj informoj : Malfermita cxiujare, cxiutage de la 14-a gxis la 17/30 a horo
Esperantlingva gvidfolio cxe : Turismoficejo, Place Général De Gaulle 


Slipo N°577 : MB - Naturscienca muzeo

Place du Vieux Marché
Adreso : Havro (76 - Seine Maritime)
Francio - Euxropo
Kompletigeblaj informoj : Esperantlingve gvidfolio estas havebla en Turismoficejoj : 186 Boulevard Clémenceau, Havro kaj 1 rue du Grand Quai, Harfleur 


Slipo N°578 : MB - Priorejo de Graville

1 rue Elisée Reclus
Adreso : Havro (76 - Seine Maritime)
Francio - Euxropo
Kompletigeblaj informoj : Esperantlingve gvidfolio estas havebla en Turismoficejoj : 186 Boulevard Clémenceau, Havro kaj 1 rue du Grand Quai, Harfleur 


Slipo N°579 : MB - muzeo de la Priorejo

50 rue de la République
Adreso : Harfleur (76 - Seine Maritime)
Francio - Euxropo
Kompletigeblaj informoj : Esperantlingve gvidfolio estas havebla en Turismoficejoj : 186 Boulevard Clémenceau, Havro kaj 1 rue du Grand Quai, Harfleur


Slipo N°582 : MB - Nacia naturparko Estuaro de Sejno

Piede de Ponto de Normandio ( Norda riverbordo ) Salono "Avoceto"
Adreso : Oudalle (76 - Seine Maritime)
Francio - Euxropo
Kompletigeblaj informoj : Esperantlingve gvidfolio estas havebla en Turismoficejoj : 186 Boulevard Clémenceau, Havro kaj 1 rue du Grand Quai, Harfleur - Vidu ankaux la


Slipon "Estuaire de la Seine" cxe : http://esperanto-lehavre.org 


Slipo N°595 : MB - Mimi

Str.GELU,Nr.30,Bl.F44,Ap.29,405300 GHERLA
Adreso : Gherla (Transilvanio)
Rumanio - Euxropo
Telefono / Fakso : 0040-264-242660; fakso: 0040-264-242660
Retadreso : mimiberariu@from.ro


Slipo N°601 : MB - Interkultura Centro Herzberg

Grubenhagenstr. 6.
Adreso : Herzberg/Harz (Niedersachsen)
Germanio - Euxropo
Telefono / Fakso : 00-49/(0)5521-5983
Retadreso : esperanto-zentrum@web.de
Kompletigeblaj informoj : Instruado diversaj niveloj, stagxoj, seminarioj, mediatajxo 


Slipo N°631 : MB - Biblioteko Solis

6358-A, rue de Bordeaux
Adreso : Montrealo (Kebekio)
Kanado - Norda Ameriko
Telefono / Fakso : neniu
TTT-ejo : www.esperanto.qc.ca
Retadreso : informo@esperanto.qc.ca
Kompletigeblaj informoj : Esperanto-Societo Kebekia kolektas dokumentojn kaj librojn pri la e-movado Kebekia kaj tutmonda. Eblas prunti surloke sed vi devas unue kontakti nin.